Om OpenSledMap

OpenSledMap är ett ideellt projekt som syftar till att sprida kunskapen om skoterleder.

OpenSledMap bygger på kartdata från OpenStreetMap, som är en kartdatabas där alla som vill både kan använda sig av kartorna och ändra/lägga till kartdata i databasen.

Projektet bygger alltså på att vi alla hjälps åt att bygga upp en värdefull resurs, till nytta och nöje för alla skoterintresserade.

OpenSledMap-projektet startade upp med kartor över Sverige och Finland, men har utökats till att täcka hela planeten.