Garmin

Så här använder du kartan i din Garmin-enhet

Om kartan

Garminkartan är i dagsläget en ren skoterledskarta, som är avsedd att användas som överlagskarta. Det betyder att du kan använda en annan karta, föreslagsvis garmins friluftskarta, samtidigt som skoterledskartan. Updateringar sker just nu en eller två ggr per vecka, men under sommaren kommer det att vara längre uppdateringsintervaller, och nästa sessong planerar jag att ha tätare intervaller.

I nuvarande version innehåller den enbart skoterleder, men jag jobbar på att ta med bensinstationer, vindskydd, rastplatser och utsiktstorn som är intressanta för skoteråkare.

Glöm inte bort när du kört någonstans och leden du kört inte är med på kartan. Gå in på openstreetmap.org och lägg till den leden. Kartan bygger på att vi alla hjälps åt.

Ladda ner

du börjar med att ladda ner önskad kartfil till din dator.

spara filen som heter gmapsupp.img någonstans i din dator där du kan hitta igen den.

Installera i GPS-enheten

Anslut enheten till datorn med medföljande kabel

Du kan i de flesta enheter välja om du vill ha kartan i det inbyggda minnet eller på ett minneskort, oavsett så skall det finnas en katalog som heter Garmin, finns det inte på ditt minneskort, och du vill ha kartan på minneskortet, är det bara att skapa en katalog på minneskortet som heter Garmin. Sedan kopierar du in kartan i katalogen som heter Garmin.

sedan kopplar du bort enheten från datorn, och startar upp enheten, där behöver du gå in i inställningsmenyn, och aktivera den nya kartan. För detaljer se instruktionerna för just din modell från garmin

Man kan på vissa enheter ha fler kartfiler genom att döpa om dem till olika namn, men det finns en begränsning på vilka namn som fungerar på olika modeller, jag har enheter som klarar gmapsupp.img, gmapsup1.img osv, baskartan heter oftast gmapbmap.img. vill du veta mer om vad som fungerar i din enhet får du prova dig fram eller söka information själv.

Kommentera