Tack

Tack till alla som bidragit

Först och främst vill jag tacka alla som bidrar och lägger upp skoterleder i OpenStreetMap, ett ovärderligt arbete.

Sen vill jag tacka alla som bidragit till de projekt som på olika vis tekniskt möjliggör denna karta.

Kommentera