OsmAnd

OsmAnd och OsmAnd+

Börja med att installera OsmAnd från android market.

Det finns två versioner, en gratisversion, och en version som kostar några tior.

Sen laddar du ner filen http://www.opensledmap.se/OsmAnd.zip

Packa upp filen.
När du packar upp filen kommer den att bestå av tre kataloger, som vardera innehåller en liten fil.

De tre katalogerna kopierar du sedan in i din telefon, och lägger dem i katalogen /osmand/tiles/ eller /mnt/sdcard/osmand/tiles/ (beroende på hur det ser ut i din telefon)

När du sedan startar OsmAnd i telefonen kan du göra på två olika sett.

1. Använda Overlay-kartan, med en annan karta som Huvudkarta. Detta är den karta som uppdateras mest regelbundet.
Klicka på ”settings”
Klicka på ”Online Maps”
Klicka på ”Tile map source”
Välj ”Mapnik” eller annan önskad baskarta.
Klicka bakåtpil.
Scrolla ner till, och klicka på ”Overlay map”
Välj OpenSledMapOverlay
vid behov kan man klicka på ”Overlay transparency” och välja hur genomskinlig overlay-kartan skall vara.
Klicka på bakåtpilen till du är på första skärmen.
Klicka på ”Map”

Klart

2. Använd kompletta skoterkartan, som enda karta. Fungerar enbart i scandinavien.
Klicka på ”settings”
Klicka på ”Online Maps”
Markera ”Online and tile maps”
Klicka på ”Tile map source”
Välj antingen OpenSledMap eller Skoterleder.org
Klicka på bakåtpilen till du är på första skärmen.
Klicka på ”Map”

Klart

Kommentera